Tổ chức vận hành tuyến Bus City Tour 03 “Thăng Long thắng cảnh” thăm quan du lịch Thủ đô

TUYẾN CITY TOUR: THĂNG LONG THẮNG CẢNH Triển khai thực hiện quyết định số 5230/QĐ-SGTVT ngày 27/10/2023 của Sở GTVT Hà Nội. Ngày 18/11/2023, Công ty CP xe khách Hà Nội chính thức tổ chức vận hành tuyến City Tour 03  “Thăng Long thắng cảnh”. Đây là tuyến xe buýt không trợ giá, thực hiện…