CTCP xe khách Hà Nội vận hành tuyến buýt kế cận không trợ giá số 215: Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) – Bến xe Trực Ninh (Nam Định)

Kể từ ngày 26/01/2024, Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội sẽ chính thức vận hành tuyến xe buýt kế cận không trợ giá Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) – Bến xe Trực Ninh (Nam Định)  Tuyến buýt kế cận 215: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Trực Ninh là tuyến buýt…