Chuẩn bị khôi phục và đưa vào vận hành tuyến buýt nhanh không trợ giá số 71: Công viên Nghĩa Đô – ĐHQG Hà Nội (Hòa Lạc)

Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần xe khách Hà Nội sẽ khôi phục và đưa vào vận hành tuyến buýt nhanh không trợ giá số 71: Công viên Nghĩa Đô – ĐHQG Hà Nội (Hòa Lạc). Tuyến buýt nhanh số 71: Công viên Nghĩa Đô – ĐHQG Hà Nội (Hòa Lạc) vận hành…