Công bố thông tin sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP xe khách Hà nội công bố thông tin sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 : Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 (File đính kèm) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 (File đính kèm) Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 (File đính kèm) Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022…

Details

Thông báo chốt danh sách cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần xe khách Hà Nội xin thông báo về việc: 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP xe khách Hà Nội (có file đính kèm): TB chốt danh sách 2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện…

Details